P16

reklama Cintec

INFORMACJA DLA KOBIET

Nowoczesna diagnostyka z wykorzystaniem biomarkerów

Wczesne wykrycie raka szyjki macicy oraz stanów przedrakowych jest, jak dotąd, najskuteczniejszą strategią walki z tym nowotworem. Regularne wykonywanie badań cytologicznych przynosi doskonałe rezultaty, ale w przypadkach, gdy wynik badania jest nieczytelny lub niejednoznaczny, niezbędne jest uzupełnienie diagnostyki np. specjalistycznym testem. Infekcja wysokoonkogennym typem wirusa brodawczaka ludzkiego (HR-HPV) może, choć nie musi (!), powodować raka szyjki macicy oraz zmian przedrakowych. W zależności od grupy wiekowej, ponad 20% kobiet jest zarażonych tego typu wirusem, jednak tylko u części z nich powstają istotne zmiany dysplastyczne lub nawet nowotwór. W pozostałych przypadkach wirus HPV jest przez organizm całkowicie eliminowany i nie pozostawia żadnych negatywnych skutków zdrowotnych.Rak szyjki macicy jest chorobą, którą można skutecznie leczyć pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie zostaną podjęte działania terapeutyczne.

Dla kobiet

Co to jest p16/Ki-67?

p16/Ki-67 jest testem do wykrywania zmian nowotworowych na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zlokalizować komórki, w których normalny (zdrowy) cykl komórkowy został zaburzony w wyniku infekcji wysokoonkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HR-HPV). Ujawnia niepokojące zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (przypadki w nomenklaturze medycznej określane jako ASCUS lub LSIL). Wyższość testu p16/Ki-67 w stosunku do znanych dotychczas testów HPV polega na tym, że "alarmuje" nas jedynie wtedy, gdy wystąpi już stan chorobowy, a nie w sytuacjach, gdy w organizmie obecny jest (być może niegroźny dla nas) wirus HPV.

W jaki sposób p16/Ki-67 wykrywa nowotwór?

Test p16/Ki-67 zabarwia na określony kolor komórki, w których zaburzony został cykl komórkowy. Każda komórka zakażona HR-HPV, która zaczyna "chorować", produkuje niekontrolowanie tzw. białko p16 i właśnie ono jest biomarkerem, który test wykrywa. Dodatkową zaletą dostępnej obecnie najnowszej wersji testu jest obecność drugiego biomarkera Ki-67 czyli białka proliferacji komórkowej (mnożenia się komórek). Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie maksymalnej czułości testu.

Co to jest białko p16?

Białko p16 odgrywa główną rolę w procesie kontroli prawidłowego cyklu komórkowego. Jest częścią kaskady sygnałów, które zatrzymują podział komórki podczas różnicowania komórkowego. W całkowicie dojrzałych komórkach poziom p16 jest obniżony do ledwie wykrywalnego. Natomiast w komórkach szyjki macicy, gdzie onkogenne wirusy HPV zainicjowały niekorzystne dla zdrowia zmiany, poziom p16 jest znacznie podwyższony.

Dla kogo jest przeznaczony test?

Test p16/Ki-67 jest przeznaczony dla pacjentek, u których badanie cytologiczne dało wynik ASCUS, LSIL lub w innych przypadkach trudnych do interpretacji (brak możliwości postawienia jednoznacznej diagnozy). Dzięki testowi p16/Ki-67 możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym, niekiedy uciążliwym, badaniom (np. powtórne badanie cytologiczne, kolposkopia). Test pozwala na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych skierowań na wykonanie poszerzonych badań diagnostycznych oraz skoncentrowanie wysiłków na leczeniu pacjentek rzeczywiście tego potrzebujących.

Na czym polega badanie z użyciem testu p16/Ki-67?

Test wykonuje się na preparacie cytologicznym (do wykonania testu można użyć wcześniej przygotowanego preparatu bez konieczności ponownego wzywania pacjentki na badanie). W laboratorium szkiełko z wymazem poddane zostaje specjalnej procedurze, w wyniku czego komórki odpowiednio się wybarwiają. Jeśli w pobranym materiale znajdują się komórki z zaburzonym cyklem, barwią się następująco: jądro na kolor czerwony, a cytoplazma (otoczka jądra) na brązowo. Pozwala to lekarzowi jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z trwającym procesem rozwoju nowotworu.

Co oznacza dodatni wynik testu?

Jeżeli okaże się, że test p16/Ki-67 dał wynik dodatni, będzie to oznaczało, że zdrowy cykl komórkowy został zaburzony z powodu przetrwałej infekcji wirusem HR-HPV. W dalszym toku postępowania lekarz zdecyduje, czy konieczne jest skierowanie pacjentki do dalszej, pogłębionej diagnostyki oraz jakie należy podjąć leczenie.

Dlaczego warto wykonać test?

Zastosowanie testu p16/Ki-67 przynosi korzyści zarówno lekarzowi, jak i pacjentce. Po pierwsze znacznie zwiększa wiarygodność i obiektywność postawionej diagnozy w przypadkach wymagających dalszych badań. Poza tym eliminuje konieczność wykonania powtórnego badania cytologicznego, a także niedogodności związane z przeprowadzeniem w warunkach ambulatoryjnych, a nawet szpitalnych badania kolposkopowego. Jednocześnie pozwala na oszczędność kosztów wynikającą z uproszczenia procesu diagnostycznego.

p16

p16

© Copyright for Polish edition - Rovers Polska 2012

Napisz do nas - info@rovers.pl